Bowlingens regelverk

 

Bowling är en mycket rolig sport som de allra flesta testar på någon gång i livet. Även om man inte spelar professionellt eller tävlar i den här sporten är det faktiskt ett mycket vanligt sätt att umgås med familj och vänner. Att ses över ett parti bowling är aldrig fel.

Sportens regelverk är relativt enkelt men här nedan följer ändå en redogörelse för hur bowlingen funkar i praktiken. Det kan vara bra att ha en sådan kort överblick som man snabbt kan gå tillbaka till om några oklarheter skulle uppstå under spelets gång, eller om man helt plötsligt glömmer bort exakt hur en regel lyder.

En serie

I bowling spelar man i serier. Dessa serier består vanligtvis av tio eller tolv omgångar. I varje omgång har varje individuell spelare två slag på sig att försöka ta ner alla de tio käglorna. Lyckas man med detta i första försöket, vilket naturligtvis är att föredra, så utnyttjas helt enkelt inte det andra försöket. Poängen räknas sedan ut i enlighet med hur många käglor man fått ner och med vilken kombination av slag man gjort detta.

1200px-BowlerbowlingEn strike är det allra bästa slaget, vilket innebär att man slår ner alla käglorna med ett slag. Detta slag ger därför också naturligtvis den högsta poängen. Slår man en så kallad perfekt serie, det vill säga gör en strike i seriens alla tolv omgångar får man också det maximala antalet poäng, som är 300 till antalet. Gör man däremot en spärr, vilket innebär att man behöver använda båda sina slag för att få ner alla käglor ser poängutdelningen lite annorlunda ut beroende på slagens fördelning.

Båda dessa slag, alltså strike och spärr, har dock några extra fördelar. Slår man en strike i första omgången får man nämligen räkna med poängen från båda slagen i nästa omgång till poängen i omgång ett. Vid en spärr får man endast räkna in poängen från det första slaget i nästkommande omgång men detta ger ändå betydligt mer poäng än om man inte får göra detta. Lyckas man med någon av dessa slag är det ofta vanligt att man drar ifrån de andra i poängställningen.

Leave a Reply

mts_cool